In Nederland leven op dit moment 270.000 mensen met dementie, waarvan 70% thuis woont. Van 2010 tot 2040 neemt het aantal mensen met dementie in Nederland met 117% toe. De belangrijkste reden voor opname in een verzorgingshuis is niet het voortschrijdende ziektebeeld, maar overbelasting van de mantelzorger. De overbelasting wordt deels veroorzaakt door onbegrip: het is moeilijk je te verplaatsen in de leefwereld van iemand met dementie. Dit geldt voor mantelzorgers én voor zorgprofessionals. Into D’mentia geeft een levensecht inzicht in dementie en vergroot daarmee het begrip. Dat komt de dagelijkse zorg ten goede. Samen zorgen we voor betere dementiezorg.

Zorginnovatie

Into D’mentia is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van beleving en empathieontwikkeling. Het uitgangspunt van Into D’mentia is dat iets zelf ervaren de meest indringende en daarmee meest effectieve vorm van leren is. De training bestaat uit een voorgesprek, een individueel bezoek aan de simulator, een nagesprek en een groepssessie. De simulatie vindt plaats in een mobiele container. Daarin is een woonkeuken gebouwd. Door gebruik te maken van interactieve technieken, virtual reality, audio, beeld, fysieke objecten en inzichten uit de gaming industrie beleeft iedere bezoeker een eigen verhaal dat ontleend is aan de praktijk. De professionals die de trainingen van Into D’mentia begeleiden hebben zelf gewerkt in de dementiezorg en/of geven al langere tijd trainingen op het gebied van dementiezorg. Zij ondersteunen de Into D’mentia ervaring en bieden handvaten om de zorgtaak van mantelzorgers, professionals en professionals in opleiding te verbreden, te ontlasten en te versterken.

Ervaringen tot nu toe

Sinds de oplevering van Into D’mentia hebben ruim 1000 mensen de simulator bezocht en de training gevolgd. De reacties zijn zonder uitzondering positief: bezoekers geven aan ‘geraakt’ te zijn door datgene wat ze ervaren hebben en zijn soms emotioneel. Het nagesprek, direct volgend op de simulatie, blijkt zeer waardevol te zijn om uiteen te rafelen welke elementen van de dementiesimulatie aan dit gevoel en deze emotie hebben bijgedragen. De groepstraining biedt aanknopingspunten voor het aanpassen van het eigen gedrag richting personen met dementie.